i1 : BUSINESS STUDIO

0902 777 000

Unikátna pridaná hodnota digitálneho biznisu

Od prvotnej digitálnej vízie, po komplexnú biznisovú stratégiu - vytvárame nový potenciál biznisu. Inteligentný reporting a analytiku, cenovú a marketingovú stratégiu, hodnotný a exkluzívny príbeh, ad-hoc konzultácie. Jedinečné 15-ročné skúsenosti, zmysel pre neviditeľný detail a cit pre príležitosť nás odlišujú od ostatných.

 • Business development

  BUSINESS DEVELOPMENT

  Vytvárame nové príležitosti. Z nových aj existujúcich projektov

  Objavenie potenciálu

  Realizovateľná vízia je kľúčom k úspechu

  My sme obchod s nápadmi a návodmi, ako ich úspešne zrealizovať.

  Na základe našich skúseností realizujeme vlastné projekty a staráme sa o projekty našich partnerov. Budujeme väčšinou online produkty a služby od základov, alebo nastavujeme už existujúce, aby priniesli vyššiu budúcu hodnotu.

  O čo sa postaráme

  • Definícia identity projektu/služby
  • Návrh a implementácia nového biznisu
  • Vytvorenie nového riešenia na mieru
  • Zmena/adaptácia existujúcich riešení
  • Agregácia, výber a manažment dodávateľov
  • Reporting nových riešení
  • Dlhodobý consulting
 • Cenová stratégia

  PRICING / SALES STRATEGY

  Ideálne nastavenie je dlhodobou kombináciou znalostí, skúseností, správnej reakcie a odvahy

  Cenová stratégia

  Pohľad zvonku väčšinou ukáže to, čo ste doteraz prehliadali.

  Stratégia, ktorá odlišuje lídra, je realizovaná premyslene, precízne ale hlavne odlišne.

  Cenová a obchodná stratégia neovplyvňuje len krátkodobé zisky. Je jedným z psychologických spôsobov, akým možno odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie a teda aj faktorom toho, akú hodnotu na trhu dlhodobo preberáte / získavate / zaujmete. Aj nadčasovo definovaná stratégia vyžaduje priebežné adaptácie, ktoré nakoniec vedia priniesť dovtedy neplánovaný zisk.

  Čo poskytujeme a zvažujeme

  • Analýza trhu a súčasná pozícia
  • Historický vývoj na trhu, smerovanie
  • Vývoj trhu do budúcnosti
  • Trhový potenciál a rezervy
  • Silné a slabé stránky (+konkurencie)
  • Možnosti rýchlej stratégie
  • Definícia hodnoty na produkte
  • Dlhodobé smerovanie a ciele
  • Predikcie výsledkov novej stratégie
  • Nové/odvetné kroky konkurencie
 • Analýzy a reporty

  INTELLIGENCE / REPORTING

  Inteligentná analytika, zber dát, automatizácia reportov, definícia KPIs

  Informácie a reporting

  Máte online reporty priamo v mobile? Prečo nie?

  Dáta vám povedia presnú odpoveď. Ale iba na správne položenú otázku.

  Príliš veľa firiem, veľkých aj malých, nemá reporting, ktorý by jednoduchou a zrozumiteľnou formou ukázal dáta, ktoré chcete vedieť a každé ráno vidieť. Navrhujeme aj malé čiastkové online reporty, ktoré upriamia dôraz na podstatné hodnoty. A Vy viete správne reagovať.

  Čo vyriešime/riešime

  • Informácie z trhu
  • Analýza dát
  • Spracovanie a automatizácia dát
  • Vytvorenie online reportov
  • Vizualizácia dát
  • Analýza výkonnosti a KPIs
  • Definícia hodnôt
  • Stanovenie výkonnostných plánov
 • Digitálny marketing stratégia

  Digital Strategy

  Digitálny svet prináša nové, doteraz nepoužívané dimenzie. Majte ich prví.

  Digitálny marketing

  Ešte stále existujú nepoužité spôsoby.

  Online svet má vlastné pravidlá a nie je jednoduchý. Ale umožňuje rýchlo a jednoducho reagovať.

  Modelujeme komplexné digitálne riešenia. Od strategického poradenstva, cez návrh a následnú implementáciu, po dlhodobú starostlivosť o Váš projekt. Vrátane nastavenia kampaní a reklamných systémov.

  Čo získate...

  • Analýza trhu a konkurencie
  • Súčasný stav, vývoj, trendy a odhady
  • Komplexná digitálna stratégia
  • Digitálna transformácia
  • Analýza obsahu
  • Nákup digitálných médií
  • Programmatické kampane
  • Automatizácia kampaní

Rast biznisu začína tu.

Máme skúsenosti a výsledky. Navrhujeme unikátne a efektívne riešenia. Dodávame a nastavujeme analytiku a reporting, ktorý chcete sledovať. Vytvárame biznisovú a digitálnu stratégiu. Delíme sa s naším knowhow. Presvedčte sa sami.

🤙     +421 902 777 000

📨     Napíšte nám správu

i1, s.r.o.
Blagoevova 28
851 01 Bratislava

IČO:            36424765
IČ DPH:     SK2021930152
IBAN:         SK3311000000002621802822
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 53645/B